10 lat działalności INGI

30 października 2017r. minęło 10 lat działalności naszego stowarzyszenia. Za nami niezliczona liczba napisanych projektów, konkursów, do których przystąpiliśmy. 10 lat działalności to także napotkane po drodze trudności, niepowodzenia, ale też małe sukcesy, jakie udało się nam osiągnąć. Każdy rok to nowe wyzwania, oczekiwania i nadzieje, ale też nowi beneficjenci, sojusznicy, partnerzy i przyjaciele INGI.

inga 10lecie04

Udało się nam zorganizować pięć edycji półkolonii, dwukrotnie zakupić wyprawki szkolne dla wybranych rodzin z gminy Śmigiel, zorganizować liczne zajęcia pozalekcyjne, warsztaty (m.in.: z pierwszej pomocy przedmedycznej, taneczne, kulinarne, logopedyczne, artystyczne, językowe itp.) zajęcia profilaktyczne (z psychologiem, terapeutą), spotkania międzykulturowe (z wolontariuszami z Ghany, Gruzji, Hiszpanii, Portugalii), spotkania międzypokoleniowe, warsztaty dla seniorów, gry miejskie, happeningi, akcje społeczne, spotkania ze specjalistami. Przez trzy lata, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego, prezes stowarzyszenia, Izabella Szablewska, uczestniczyła w spotkaniach z liderkami  z województwa wielkopolskiego. Ich celem było zaprezentowanie działalności INGI, wymiana doświadczeń, zaprezentowanie "dobrych praktyk" oraz zmotywowanie liderek do działalności społecznej. Bezpośrednio z organizowanych przez nas inicjatyw skorzystały 724 osoby w różnym wieku (dzieci młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).Pośrednio trudno określić bowiem odbyły się liczne imprezy o charakterze otwartym, happeningi, gry miejskie. Sukces ma wielu ojców. Ten największy sukces ciągle przed nami jednak osiągnięcie tych małych dotychczasowych było możliwe dzięki wsparciu i życzliwości przychylnych nam osób i instytucji.

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie, okazaną życzliwość, dobre słowo, za dotychczasową współpracę:
- burmistrz Śmigla, pani Małgorzacie Adamczak;
- przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla, panu Wiesławowi Kasperskiemu;
- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiglu, panu Robertowi Plewce;
- dyrektorom szkół: pani Marii Szudrze, panu Piotrowi Filipowiczowi, panu Tadeuszowi Ilmerowi, panu Pawłowi Szymkowiakowi ;
- dyrektorowi Centrum Kultury w Śmiglu, panu Eugeniuszowi Kurasińskiemu;
- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, pani Barbarze Kuderskiej;
- prezes Stowarzyszenia Centrum PISOP z Leszna, pani Ewie Gałce;
- prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu, panu Aleksemu Adamczewskiemu;
- członkom stowarzyszenia oraz wolontariuszce, Joannie Janowicz.

 

Szczególne podziękowania pragnę złożyć pani Wandzie Judek, pani Joannie Pawlickiej oraz panu Witoldowi Kulusowi – naszym partnerom, sojusznikom i przyjaciołom za pomoc i wsparcie w codziennej działalności stowarzyszenia.

 

Dziękuję bardzo!


Izabella Szablewska

Prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA